שינוי חקיקה בנוגע לרכישת קרקעות חקלאיות ברומניה

חוק מס. 175/2020, שייכנס לתוקף החל מה- 13 באוקטובר 2020, מהווה תיקון לחוק 17/2014 שקבע מתן זכות קדימה לרכישת קרקע חקלאית וקובע כללים חדשים למכירת שטחים חקלאיים הנמצאים מחוץ לשטח בנוי (extravilan).

עפ"י החוק החדש מכירת קרקע חקלאית תהיה כפופה לכללים חדשים, בעיקר בנוגע לזכות קדימה למכירת קרקעות חקלאיות. השינויים העיקריים לעומת חוק 17/2014 מתמקדים בהכנסת קטגוריות חדשות של זכאי זכות הקדימה והארכת תקופת מימוש זכות הקדימה ל- 45 ימי עבודה.

בנוסף, מכירת קרקע חקלאית לפני תום תקופה של 8 שנים מיום הרכישה תהיה כפופה לתשלום מס נוסף המחושב על בסיס ההפרש בין מחיר המכירה למחיר הרכישה.

קטגוריית החוכרים החקלאיים הנהנים מזכות הקדימה תוקנה כך שתחול רק על מי שיש להם הסכם חכירה תקף לפחות שנה לפני מועד פרסום הצעת המכירה ועומדים בכמה תנאים הנוגעים למקום מגורים. הקטגוריות לבעלי זכות קדימה שנקבעו כוללות בסדר חשיבות יורד:

  1. בני משפחה מדרגה ראשונה ושותפים.
  2. בעלים של השקעות חקלאיות
  3. בעלי קרקעות או חוכרי קרקעות הצמודות לקרקע המוצעת למכירה.
  4. חקלאים צעירים
  5. גופי מחקר ואקדמיה העוסקים בחקלאות
  6. יחידים המתגוררים בישוב אליו שייכת הקרקע המויעדת למכירה או ביישובים סמוכים
  7. רשויות המדינה

אם הנהנים מזכויות קדימה אינם מממשים את זכויותיהם, בתוך 30 יום מתום תקופת הצגת הצעת המכירה ניתן להעמיד את השטח למכירה לצדדים שלישיים העומדים בקריטריונים מסוימים הנוגעים, הקבועים בחוק.

אם אף אחד מהקונים הפוטנציאליים לא עומד בתנאים כדי לרכוש את הקרקע המוצעת ניתן למכור ניתן למכור אותה לצד שלישי בתנאי חוק 17/2014.

שתף תוכן זה ב:
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print
Share on email
Email
דילוג לתוכן