אזרחות רומנית

מי זכאי להוציא דרכון רומני?

רוב עולי רומניה בישראל וצאצאיהם עד הדור השלישי זכאים לקבל את אזרחותם הרומנית. יש בין עולי רומניה כאלו שאף לא איבדו את האזרחות הרומנית, ואלו אשר איבדו רשאים להגיש בקשה בכדי לקבל את האזרחות בחזרה. בהמשך התהליך, לאחר קבלת/השבת האזרחות ניתן להוציא דרכון רומני.

מי שהיה אזרח רומני ועלה לישראל בראשית שנות המדינה (1948-1952), ברוב המקרים לא ויתר על האזרחות הרומנית. לפיכך, הוא או צאצאיו יכולים להגיש את הבקשה לאזרחות רומנית.

מי שהיה אזרח רומני ועלה לארץ החל מסוף שנות ה- 50 במאה הקודמת, נדרש בד"כ לוותר על האזרחות הרומנית בכדי לעלות לישראל. העולה או צאצאיו יכול להגיש בקשה להשבת האזרחות, ובהליך מקובל הנמשך פרק זמן לא ארוך הוא יוכל לקבל את האזרחות בחזרה.

מה היתרונות בהוצאת דרכון רומני

רומניה הצטרפה בשנת 2008 לאיחוד האירופי, וככל הנראה תהפוך לחברה מלאה בשנת 2013 . אזרח שיהיה בידו דרכון רומני יהיה זכאי לכל ההטבות להם זכאים כל תושבי האיחוד האירופי . זכות חוקית לעבוד ללמוד ואף לגור בצורה חוקית בכל מדינה אירופית שיחפוץ בה, במדינות כמו צרפת, גרמניה איטליה ועוד (אם כי, נכון למועד כתיבת שורות אלו, רומניה ובולגריה, המצטרפות האחרונות לאיחוד האירופי, טרם קיבלו את האישור להצטרפות לאמנת התנועה החופשית בין מדינות האיחוד). כתושב האיחוד האירופי יהיה זכאי להנחות משמעותיות בשכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה באירופה.

אזרחות רומנית ובעלות על דרכון רומני מהווה יתרון איכותי ליזמי נדל"ן המעוניינים לרכוש נדל"ן, שכן החוק הרומני מחייב כי בעל המקרקעין יהיה אזרח רומני. האזרחות הרומנית חוסכת את הצורך בהקמת חברה רומנית, אשר תרכוש את המקרקעין, על כל העלויות הכרוכות בכך.

איך אנחנו יכולים לעזור לך

עוה"ד אילן ליבוביץ פועל מזה מס' שנים ברומניה ומסתייע בעו"ד (לשעבר עובדת במשרד הפנים הרומני, המתמחה ובקיאה בכל הנוגע לבירוקרטיה ולחוק הרומני הרלוונטי), אשר התמחתה בטיפול בהשבת אזרחות לישראלים. הצוות של עוה"ד ליבוביץ רשם לזכותו השבת אזרחות, והוצאת דרכון רומני, לעשרות ישראלים.
הרומנים חוקקו חוקים המתירים למי שהיו רומנים בעבר לקבל את אזרחותם הרומנית בחזרה, אך תהליך הגשת הבקשה, כרוך בהגשת בקשות ואחזור מסמכים מארכיונים המצויים ברומניה, לעתים יש צורך בפניה לרשויות מנהלתיות שונות ולפעמים אף לבתי המשפט ברומניה. לפיכך ככלל, נדרשת מעורבות של אדם הבקיא בשפה הרומנית ובהתנהלות עם הרשויות המקומיות ברומניה. ביצוע התהליך בלא סיוע של אדם כאמור אינו בלתי אפשרי, אך ללא הידיעה הדרושה עלולות להתבצע פעולות מיותרות ואף מוטעות העלולות לגרור ביצוע פעולות מתקנות המאריכות את זמן הטיפול, שהוא ארוך בלאו הכי על רקע ריבוי הבקשות המוגשות לרשויות הרומניות לאחר הצטרפותה של רומניה לאיחוד האירופי.

דילוג לתוכן